PRENOSIMO IZ DRUGIH MEDIJA, Treba li standard baciti u grabu?