S prvim hrvatskim sveučilištem svrstali smo se među (naj)naprednije europske narode