NAJAVA IZLOŽBE I PREDSTAVLJANJA “HOTANJ – U KAMENU BITI” SLAVKA KATIĆA