PRENOSIMO IZ DRUGIH MEDIJA, 100 godina od dolaska fašizma na vlast