I. MUŽIĆ: DRŽAVOTVORNOST DINARSKIH HRVATA Ispis

I. MUŽIĆ: DRŽAVOTVORNOST DINARSKIH HRVATA

I. MUŽIĆ: DRŽAVOTVORNOST DINARSKIH HRVATAŠvicarski antropolog Eugen Pittard u svom djelu “Les peuples des Balkans” (1917. god.) ustvrdio je da “dinarska rasa živi kompaktno bez obzira na narodnost u Dalmaciji, i stolnoj Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i dijelu Grčke. Ta rasa potječe od prasjedilaca balkanskog poluotoka…”. I u današnjih Hrvata postoji snažna dinarska komponenta.