PET KNJIGA KOJE PRIBLIŽAVAJU LIK I DJELO BL. ALOJZIJA STEPINCA Ispis

Pet knjiga koje približavaju lik i djelo bl. Alojzija Stepinca

Pet knjiga koje približavaju lik i djelo bl. Alojzija Stepinca»Ako je Bog dao ovo pravo ljudima (pravo na život i postupak koji je dostojan čovjeka), ni jedna vlast na svijetu ne može im ga oduzeti.« bl. Alojzije Stepinac