PRENOSIMO IZ DRUGIH MEDIJA, IZMEĐU ROKERA S MORAVU I KULINA BANA