Domagoj Vidović: Svi moji punti kad se zbroje – retrospektiva na kraju godine