Neke spoznaje o zbrinjavanju i zdravstvenoj skrbi djece s Kozare u prihvatilištima 1942. godine Ispis

 

NEKE SPOZNAJE

O ZBRINJAVANJU I ZDRAVSTVENOJ SKRBI

DJECE S KOZARE U PRIHVATILIŠTIMA 1942. GODINE

Autori Igor Vukić, Ilija Kuzman

 

Objavljen 31. broj časopisa PILAR